ΒΙΟΛΟΓΙΑ Β’ & Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

11.18 

ISBN 9789604936793
Dimensions 17 × 24 cm
Cover

ΜΑΛΑΚΟ

Writer

Publisher

Year of Publication

2019

Pages

560

Date Published

01-09-2019

Ships within 2-5 business days. Subject to publisher availability.

-25%

ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ
Publisher:ΣΑΒΒΑΛΑΣ
SKU: 017872 Category:

Description

Το βιβλίο αυτό θα βοηθήσει τον μαθητή της Β΄ και της Γ΄ Γυμνασίου να κατανοήσει και να εντυπώσει στη μνήμη του γνώσεις που διαφορετικά ίσως να ήταν δυσνόητες.

Η ύλη έχει οργανωθεί σε διδακτικές υποενότητες. Κάθε υποενότητα περιέχει:

• Βασικές ερωτήσεις της θεωρίας.

• Μεθοδολογία για την επίλυση των ασκήσεων.

• Συνοπτική παρουσίαση της θεωρίας με διαγράμματα.

• Απαντήσεις στις «Ερωτήσεις – Προβλήματα – Δραστηριότητες» του σχολικού βιβλίου.

• Απαντήσεις στις «Μικρές έρευνες και εργασίες» του σχολικού βιβλίου.

• Απαντήσεις στα «Ας σκεφτούμε» του σχολικού βιβλίου.

• Απαντήσεις στις ερωτήσεις των «Δραστηριοτήτων» οι οποίες περιλαμβάνονται στο Τετράδιο Εργασιών.

• Κριτήριο αξιολόγησης στο τέλος κάθε υποενότητας και Επαναληπτικά κριτήρια αξιολόγησης στο τέλος κάθε ενότητας.

Στο τέλος του βιβλίου υπάρχουν οι απαντήσεις στα Φύλλα Εργασίας τα οποία περιλαμβάνονται στον Εργαστηριακό Οδηγό, καθώς και οι απαντήσεις στα κριτήρια αξιολόγησης.