ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΩΡΙΣ ΔΑΣΚΑΛΟ ΓΙΑ ΑΡΑΒΕΣ – يوناني بدون معلم للعرب

21.20 

ISBN 9789603964155
Dimensions 12 × 20 cm
Cover

ΣΚΛΗΡΟ

Writer

Publisher

Year of Publication

2008

Pages

280

Editing

Date Published

01-02-2008

Ships within 2-5 business days. Subject to publisher availability.

-20%

ΚΑΝΤΑΜΑΝΙ ΑΧΜΑΝΤ
Publisher:ΚΑΛΟΚΑΘΗ
ΣΕ 25 ΜΑΘΗΜΑΤΑ - في 25 دورة
SKU: 019230 Category:

Description

Το βιβλίο αυτό έγινε για να καλύψει μια ανάγκη που συνεχώς αυξάνεται για γνώση της Ελληνικής γλώσσας.
Για τη δημιουργία του, χρησιμοποιήθηκαν βοηθήματα που διδάσκονται στα Ελληνικά σχολεία.
Είναι γραμμένο σε απλή γλώσσα και με πολλά παραδείγματα και ασκήσεις, προκειμένου να γίνει κατανοητό σε όλους.
Μέσα στην αγκύλη δίνεται η προφορά της λέξης. Στους πίνακες με το λεξιλόγιο που δίνονται σε κάθε κεφάλαιο, όσες λέξεις είναι σε παρένθεση, μπορούν να παραλειφθούν.
Στο λεξιλόγιο θα βρείτε απλές λέξεις βαλμένες σε αλφαβητική σειρά και φράσεις βαλμένες στη σειρά ανάλογα με το νόημα αυτών.Οι φράσεις χωρίζονται στις αυτοτελείς φράσεις και στις εναλλακτικές. Αυτοτελείς λέγονται οι φράσεις που έχουν ένα ολοκληρωμένο νόημα και αρχίζουν και τελειώνουν μέσα σε ένα κελί του πίνακα. Εναλλακτικές λέγονται εκείνες οι φράσεις, που δεν έχουν ολοκληρωμένο νόημα σε ένα κελί. Όταν μια πρόταση ξεκινάει σε ένα κελί κανονικά και τελειώνει με τελίτσες, χωρίς να ολοκληρώσει το νόημα της, στα από κάτω κελιά έχουμε με παύλα εναλλακτικές λύσεις για να τελειώσουμε τη φράση μας.
Στους πίνακες με το λεξιλόγιο, τα ρήματα δίνονται στο απαρέμφατο, με κάθετο χωρίζεται το πρώτο πρόσωπο οριστικής του Ενεστώτα και τέλος έχουμε το ρήμα όπως το βρίσκουμε στα διάφορα κείμενα.