ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΤΟΜΟΣ Β’

Original price was: 21.36 €.Current price is: 17.09 €.

ISBN 111050010087
Dimensions 17 × 24 cm
Cover

ΜΑΛΑΚΟ

Writer

,

Publisher

Year of Publication

1985

Pages

347

Date Published

01-01-1985

Ships within 2-5 business days. Subject to publisher availability.

-20%

ΚΑΡΥΜΠΑΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΣΕΡΒΕΤΑΣ Ε.Κ.
Publisher:ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ
Β' ΕΚΔΟΣΗ ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΗ
SKU: 002572 Category:

Description

ΠΡΟΛΟΓΟΣ Β΄ ΕΚΔΟΣΕΩΣ

Στην παρούσα Β΄ Έκδοση του βιβλίου μας με τίτλο “ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ – Τόμος Β΄”, εκτός από τις συνηθισμένες παροραματικές διορθώσεις, έγιναν αναθεωρήσεις και συμπληρώσεις ορισμένων παραγράφων, που κρίθηκαν αναγκαίες, ώστε, μαζί με τη μεταγλώτιση στην απλή δημοτική γλώσσα-χωρίς ιδιοματισμούς και ακρότητες και την καθιέρωση του μονοτονικού συστήματος γραφής, να εμφανίζεται ο τόμος αυτός πλήρης και εκσυγχρονισμένος.
Στη νέα έκδοση, άλλαξε η αρίθμηση των κεφαλαίων, η oποία αρχίζει τώρα από το Κεφάλαιο 1 και όχι από το Κεφάλαιο 7 του παλιού τόμου, και οι παράγραφοι που ανανεώθηκαν ή συμπληρώθηκαν είναι οι ακόλουθες: Κεφ. 7 – παρ. 7.3 (“Κριτή ριο Hurwitz” ), Κεφ.7 – παρ. 7.6. (Κριτήριο ευστάθειας, που προκύπτει από το διάγραμμα BODE”), Κεφ. 8 (” Μέθοδος γ.τ. ριζών”, όπου διαγράφτηκαν όσα είχαν σχέση με τον αντίστρο φο γ.τ. ριζών), Κεφ. 9 – παρ. 9.3.4 (“Ταχομετρική και επιτ ταχυντική ανατροφοδότηση”), Κεφ.11 – παρ. 11.3.6 (“Αισθητήριες διατάξεις, ευαίσθητες σε θερμοκρασία, πίεση, φώς κ. τ.λ.”, όπου προστέθηκαν τα οπτικοηλεκτρονικά εξαρτήματα: φωτοδίοδος, δίοδος φωτοεκπομπής, φωτοτρανζίστορ, φωτοζεύκτες), Κεφ.11 – παρ. 11.4.2.ε (” Ενισχυτές με κρυσταλλολυχνίες thyristors”, όπου προστέθηκαν διάφορες εφαρμογές των thyristors στον έλεγχο συστημάτων), Κεφ.11 παρ.11.5. 4.γ (” Σερβοκινητήρας Σ.Ρ., διεγειρόμενος από το στάτορα”),
Κεφ. 12 – παρ. 6.1.2. (“χρησιμοποιούμενα όργανα”, όπου προστέθηκε παράγραφος, που αναφέρεται στη χρήση ψηφιακού υπολογιστή στα Σ.Α.Ε.).
Τέλος, στη νέα αυτή έκδοση, προστέθηκε “Αλφαβητικό Ευρετήριο” των χρησιμοποιουμένων βασικών όρων για ευκολία του αναγνώστη στην ανεύρεση του θέματος, που τον ενδιαφέρει άμεσα.

Αθήνα
Ιούνιος 1983
Οι συγγραφείς