ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΤΟΜΟΣ Β’

Original price was: 32.18 €.Current price is: 22.53 €.

ISBN 9609160638
Dimensions 17 × 24 cm
Cover

ΜΑΛΑΚΟ

Writer

Publisher

Year of Publication

2005

Pages

440

Date Published

01-04-2005

Ships within 2-5 business days. Subject to publisher availability.

-30%

ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Publisher:ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ
SKU: 001672 Category:

Description

Αυτός ο τόμος αποτελεί βέβαια συνέχεια του πρώτου τόμου αλλά έχει και σχετική αυτοτέλεια. Πολλές έννοιες περιγράφονται ξανά περιληπτικά έτσι ώστε η ανάγκη για αναφορά στον πρώτο τόμο να περιορίζεται στο ελάχιστο. Έτσι αυτός ο τόμος αποτελεί ένα σχετικά αυτοτελές βιβλίο που πραγματεύεται τη σχεδίαση, κυρίως συστημάτων μιας εισόδου μιας εξόδου, με εξισώσεις κατάστασης και αλγεβρικές μεθόδους. Επίσης αναφέρεται και στην ευστάθεια μη γραμμικών συστημάτων.

Στο Κεφάλαιο 10 συνοψίζονται τα βασικά σχετικά με την παράσταση συστημάτων και ειδικότερα με τη συνάρτηση ή πίνακα μεταφοράς και εξισώσεις κατάστασης. Το κεντρικό θέμα όμως αυτού του Κεφαλαίου είναι οι έννοιες της ελεγξιμότητας, παρατηρησιμότητας και υλοποίησης συστημάτων. Τέλος αναφέρονται και μερικά θέματα σχετικά με την ευστάθεια συστημάτων.

Το Κεφάλαιο 11 αναφέρεται στη γραμμική ανάδραση καταστάσεων και στο γραμμικό τετραγωνικό ρυθμιστή. Το Κεφάλαιο 12 αναφέρεται στην εκτίμηση καταστάσεων με παρατηρητή και στη γραμμική ανάδραση καταστάσεων με παρατηρητή. Το Κεφάλαιο 13 αναφέρεται στην επιλογή συνάρτησης μεταφοράς κλειστού βρόχου και ειδικότερα στις βέλτιστες συναρτήσεις μεταφοράς ως προς το δείκτη του ολοκληρώματος του απόλυτου σφάλματος πολλαπλασιασμένου επί το χρόνο και ως προς το δείκτη του γραμμικού τετραγωνικού ρυθμιστή.

Στο Κεφάλαιο 14 παρουσιάζεται η σχεδίαση με προσαρμογή σε πρότυπο και ειδικότερα αναπτύσσονται τα σχήματα ελέγχου γραμμικής ανάδρασης καταστάσεων με αντισταθμιστή σειράς και δύο βαθμών ελευθερίας. Τέλος γίνεται αναφορά σε έλεγχο συστημάτων με ασταθείς πόλους και μηδενικά μη ελάχιστης φάσης. Στο Κεφάλαιο 15 παρουσιάζονται αναλυτικά δύο παραδείγματα σχεδίασης έτσι ώστε να μπορέσει ο αναγνώστης να εμβαθύνει σε μερικά θέματα σχεδίασης.

Το Κεφάλαιο 16 αναφέρεται στην ευστάθεια μη γραμμικών συστημάτων και ειδικότερα στην ευστάθεια κατά Liapunov. Τέλος στο Παράρτημα ΙΙΙ δίνεται συνοπτικά για αναφορά η βασική υποδομή σε θέματα γραμμικής άλγεβρας και θεωρίας πινάκων που απαιτείται για την κατανόηση της ύλης αυτού του βιβλίου.

Θέλω να ευχαριστήσω τις κυρίες Β. Ακριτίδου και Παυλίνα Φράγκου καθώς και τους κυρίους Σταύρο Πετρίδη, Γιώργο Σταμούλη και Άκη Τουλκερίδη για τη βοήθεια που προσέφεραν. Τέλος θέλω να ευχαριστήσω τον επίκουρο Καθηγητή κύριο Θανάση Κεχαγιά για την ανάγνωση τμήμα- τος αυτού του βιβλίου και για τις χρήσιμες υποδείξεις του.