ΣΤΑΤΙΚΗ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ – ΑΣΚΗΣΕΙΣ

22.05 

ISBN 9789604561612
Dimensions 17 × 24 cm
Cover

ΜΑΛΑΚΟ

Writer

Publisher

Year of Publication

2009

Pages

272

Date Published

01-05-2009

Ships within 2-5 business days. Subject to publisher availability.

-20%

ΒΑΛΙΑΣΗΣ ΘΩΜΑΣ
Publisher:ΖΗΤΗ
SKU: 019636 Category:

Description

Στο βιβλίο αυτό υπάρχουν οι λύσεις στα «Θέματα εξεταστικών περιόδων» που περιλαμβάνονται στο βιβλίο «Στατική των Γραμμικών Φορέων» του Θωμά Ν. Βαλιάση και επιπλέον μερικά ακόμη παραδείγματα.
Αφορούν θέματα ισοστατικών φορέων, μεθόδου δυνάμεων, μεθόδου μετακινήσεων και μεθόδου Cross.
Από τις δύο παραλλαγές της μεθόδου μετακινήσεων, επιλέχθηκε για την επίλυση όλων των παραδειγμάτων η μέθοδος δυσκαμψίας και μόνο πέντε παραδείγματα για διδακτικούς λόγους επιλύθηκαν και με την κλασική μέθοδο μετακινήσεων. Η επιλογή αυτή δικαιολογείται από το γεγονός ότι σήμερα η μέθοδος δυσκαμψίας, σαν τμήμα της γενικότερης μεθόδου των πεπερασμένων στοιχείων, αποτελεί τη βάση κατασκευής προγραμμάτων υπολογισμού.
Το βοήθημα αυτό ελπίζεται να συμβάλλει στην κατανόηση των προβλημάτων της Εφ. Στατικής. Επισημαίνεται όμως πως την ικανότητα να επιλύει ο φοιτητής τα θέματα της Εφ. Στατικής την αποκτά κατά βάση από την παρακολούθηση των μαθημάτων και την προσπάθεια που ο ίδιος καταβάλλει για να επιλύσει άγνωστα θέματα. Για το λόγο αυτό για ένα αριθμό θεμάτων δίδεται μόνο η εκφώνηση και ορισμένες τιμές για τον έλεγχο της ορθότητας της επίλυσής τους.

Περιεχόμενα

I. Ισοστατικοί Φορείς
Ασκήσεις
II. Μέθοδος Δυνάμεων
Ασκήσεις
IΙI. Μέθοδος Μετακινήσεων
Ασκήσεις
IV. Μέθοδος Cross
Ασκήσεις
Πίνακες