ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΣΤ’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

11.03 

ISBN 9789604497362
Dimensions 17 × 24 cm
Cover

ΜΑΛΑΚΟ

Writer

Publisher

Year of Publication

2008

Pages

448

Date Published

01-09-2008

Ships within 2-5 business days. Subject to publisher availability.

-25%

ΝΤΡΙΝΙΑ ΘΕΩΝΗ
Publisher:ΣΑΒΒΑΛΑΣ
SKU: 018049 Category:

Description

Το βιβλίο αυτό έχει σκοπό να βοηθήσει τον μαθητή της ΣΤ΄ Δημοτικού να γνωρίσει τα διάφορα είδη κειμένων (αφήγηση, περιγραφή, επιχειρηματολογικά κείμενα, οδηγίες) τα οποία διδάσκονται στο σχολικό βιβλίο της Γλώσσας και ταυτόχρονα να αναπτύξει την ικανότητά του να παράγει ανάλογα κείμενα, ώστε να ανταποκρίνεται αποτελεσματικά στις διάφορες ανάγκες επικοινωνίας.

Κάθε ενότητα του βιβλίου ακολουθεί την ύλη του σχολικού εγχειριδίου και περιλαμβάνει:

• Παρουσίαση των βασικών στοιχείων που χαρακτηρίζουν τα διάφορα είδη κειμένων.

• Αναλυτικά παραδείγματα για την κατανόηση της θεωρίας.

• Ασκήσεις όπου καλείται ο μαθητής να εφαρμόσει όσα διδάχτηκε και να παραγάγει ανάλογα κείμενα. Οι απαντήσεις των Ασκήσεων βρίσκονται στο τέλος του βιβλίου.

• Κριτήριο αξιολόγησης με ασκήσεις που αφορούν και τα διάφορα κειμενικά είδη αλλά και γραμματικοσυντακτικά φαινόμενα ή το λεξιλόγιο που αναλύονται στην αντίστοιχη ενότητα του σχολικού βιβλίου. Οι απαντήσεις των Κριτηρίων αξιολόγησης βρίσκονται στο τέλος του βιβλίου.