Ο ΤΡΙΤΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

20.78 

ISBN 9789600218374
Dimensions 14 × 21 cm
Cover

ΜΑΛΑΚΟ

Writer

Publisher

Year of Publication

2005

Pages

514

Date Published

01-11-2005

Ships within 2-5 business days. Subject to publisher availability.

-30%

ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Publisher:ΠΑΠΑΖΗΣΗ
ΜΥΘΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΕΣ

Description

Ο πρώτος στόχος του παρόντος βιβλίου είναι να καλύψει ένα μεγάλο κενό που παρατηρείται στην ελληνική βιβλιογραφία αναφορικά με το φαινόμενο του Τρίτου Κόσμου. Αναδεικνύει σε ένα πρώτο κεφάλαιο με τίτλο “Ιστορική αναδίφηση του Τρίτου Κόσμου” τις ιδεολογικές επιρροές και τις πολιτικές εκφάνσεις του φαινομένου, σε ένα δεύτερο κεφάλαιο, που τιτλοφορείται “εννοιολογική προσέγγιση και ερμηνευτικός προσδιορισμός του Τρίτου Κόσμου”, τη γέννηση, τη μεταβολή, την εξέλιξη του φαινομένου, αλλά, κυρίως, το θεωρητικό υπόστρωμα που αναπτύχθηκε γύρω από αυτό στις σχέσεις Βορρά-Νότου και στην ανάπτυξη γενικότερα, πριν αναλύσει διεξοδικά και ξεχωριστά (κεφάλαια ΙΙΙ, IV, V, VI) τα χαρακτηριστικά του κάθε τμήματος, που αποτελεί τον Τρίτο Κόσμο, με βάση τις καλύτερες οικονομικο-κοινωνικές επιδόσεις εκάστου. Ο δεύτερος στόχος του βιβλίου είναι να συνεχίσει την προσπάθεια κατανόησης και ανάδειξης των προβλημάτων που σχετίζονται με το γίγνεσθαι των κοινωνιών του Νότου. Αν ο όρος “Τρίτος Κόσμος” -ακόμη και στην περίπτωση που χρησιμοποιείται στον πληθυντικό- δείχνει σε πολιτικό, τουλάχιστον, επίπεδο εφεξής απαρχαιωμένος, οι πραγματικότητες που συμβολίζει, κυρίως οι κοινωνικο-οικονομικές, δεν έχουν παρά ταύτα εξαφανιστεί.