Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ ΣΤΗ ΝΕΟΤΕΡΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ

15.00 

ISBN 9789607803115
Dimensions 14 × 21 cm
Cover

ΜΑΛΑΚΟ

Writer

Publisher

Year of Publication

2000

Pages

250

Date Published

01-01-2000

Ships within 2-5 business days. Subject to publisher availability.

-25%

HOWARD MICHAEL
Publisher:ΠΟΙΟΤΗΤΑ

Description

Η ιστορική εξέλιξη των ανθρώπινων κοινωνιών είναι στενά συνδεδεμένη με το φαινόμενο του πολέμου: Αφενός η πίεση του πολέμου προκαλεί πολιτικές, κοινωνικές και οικονομικές αναταραχές και εξελίξεις, οι οποίες επηρεάζουν και ενίοτε καθορίζουν την πορεία των ανθρώπινων κοινωνιών αφετέρου οι πολιτικές, κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες της κάθε εποχής διαμορφώνουν τη φύση του πολέμου. Η αμφίδρομη αυτή σχέση αποτελεί κεντρικό στοιχείο της παγκόσμιας ιστορίας. Στόχος του μικρού αλλά εξαιρετικά περιεκτικού και φιλόδοξου βιβλίου του Michael Howard είναι να παρουσιάσει την αμφίδρομη αυτή σχέση στην ευρωπαϊκή ιστορία από τον μεσαίωνα μέχρι την πυρηνική εποχή. Το βιβλίο παρουσιάζει για κάθε περίοδο της νεότερης ευρωπαϊκής ιστορίας την αλληλεπίδραση μεταξύ της εξέλιξης της κοινωνίας αφενός και του πολέμου αφετέρου.