ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ 9 ΤΟΥ Γ.Λ.Σ. – ΜΗΝΙΑΙΑ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ – ΕΤΗΣΙΑ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ – ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

19.55 

ISBN 9789609851527
Dimensions 17 × 24 cm
Cover

ΜΑΛΑΚΟ

Writer

, ,

Publisher

Year of Publication

2009

Pages

576

Date Published

01-01-2009

Ships within 2-5 business days. Subject to publisher availability.

-15%

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ Δ. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Δ. ΙΩΑΝΝΗΣ, ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Ι. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Publisher:ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ
SKU: 003108 Category:

Description

• Σχέδιο λογαριασμών ομάδας 9 του Γ.Λ.Σ. στην πράξη.
• Λειτουργία των λογαριασμών της ομάδας 9 του Γ.Λ.Σ.
• Κατηγορίες και διαδικασία προσδιορισμού του κόστους.
• Σύνταξη φύλλων μερισμού κατ’ είδος εξόδων.
• Παραδείγματα κοστολόγησης προϊόντων έτοιμων και ημιτελών υποπροϊόντων και υπολειμμάτων στην πράξη.
• Αποτίμηση προϊόντων – ενημέρωση καρτελών – προϊόντα σε τρίτους.
• Ποσοτική και κατ’ αξία διακίν. από πρώτη ύλη μέχρι έτοιμο προϊόν.
• Προϋπολογιστικό κόστος παραγωγής προϊόντων.
• Μηνιαία και ετήσια κοστολόγηση με παραδείγματα στην πράξη.
• Πλήρη εφαρμογή των νόμων και του Κ.Β.Σ. στην πράξη