ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΝΕΟΤΕΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ

14.78 

ISBN 9789604497379
Dimensions 17 × 24 cm
Cover

ΜΑΛΑΚΟ

Writer

Publisher

Year of Publication

2008

Pages

624

Date Published

01-10-2008

Ships within 2-5 business days. Subject to publisher availability.

-25%

ΠΑΠΑΡΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
Publisher:ΣΑΒΒΑΛΑΣ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
SKU: 018313 Category:

Description

Το συγκεκριμένο βιβλίο έχει στόχο να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του μαθήματος «Ιστορία του Νεότερου και του Σύγχρονου Κόσμου (από το 1815 έως σήμερα)».

Ακολουθώντας την εξεταζόμενη ύλη του σχολικού εγχειριδίου και τις κατευθύνσεις που προτείνονται στο Βιβλίο του Καθηγητή, το βιβλίο αυτό αποτελείται από 43 διδακτικές ενότητες, που η καθεμιά περιέχει:

• Σχεδιάγραμμα, που αναδεικνύει τα σημαντικότερα σημεία της ιστορικής αφήγησης.

• Ορισμούς των κύριων εννοιών ή ιστορικών γεγονότων.

• Ενδεικτικές απαντήσεις στις ερωτήσεις του σχολικού βιβλίου, που συνοδεύονται με σχολιασμό σύμφωνα με την ιστορική αφήγηση του σχολικού βιβλίου.

• Προσέγγιση των πηγών του σχολικού βιβλίου, κατά την οποία παρατίθενται οι πληροφορίες του παραθέματος και το αντίστοιχο κομμάτι της ιστορικής αφήγησης.

• Ερωτήσεις κατανόησης και ερωτήσεις τύπου «Σωστό-Λάθος», που βοηθούν στην κατανόηση και την εμπέδωση της εκάστοτε διδακτέας ύλης.

• Ερωτήσεις σε συμπληρωματικές πηγές, που φιλοδοξούν να καλύψουν ανάγκες της ιστορικής κατανόησης, αναλύοντας επιμέρους ιστορικά ζητήματα. Κάποιες πηγές είναι επεξεργασμένες χάριν ομοιομορφίας ύφους και γραφής.

• Κριτήρια αξιολόγησης, στο τέλος κάθε ενότητας.

Επιπρόσθετα, το βιβλίο περιλαμβάνει:

• Επαναληπτικά κριτήρια αξιολόγησης, τα οποία εξετάζουν συνολικά τη διδακτέα ύλη.

• Παράρτημα με κινηματογραφικές ταινίες που προτείνονται στους ενδιαφερόμενους ως μια δημιουργική προσέγγιση του ιστορικού παρελθόντος, χρήσιμη για την κατανόηση και τον συσχετισμό με το παρόν.