ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ

20.50 

ISBN 9607610075
Dimensions 21 × 29 cm
Cover

ΜΑΛΑΚΟ

Writer

Publisher

Year of Publication

1998

Pages

336

Translation

Date Published

01-12-1998

Ships within 2-5 business days. Subject to publisher availability.

-20%

EDMINISTER A. JOSEPH
Translation:ΠΕΡΣΙΔΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
Publisher:ΕΣΠΙ
ΠΕΡΙΕΧΕΙ: ΘΕΩΡΙΑ, 330 ΛΥΜΕΝΑ ΚΑΙ 426 ΑΛΥΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

Description

Σε όλο το βιβλίο χρησιμοποιούνται όσο είναι δυνατό απλούστερα μαθηματικά και έχει αποφευχθεί η αφηρημένη παρουσίαση. Συχνά δίνονται συγκεκριμένα παραδείγματα, διάφορα σχέδια και γραφικές παραστάσεις. Περιλαμβάνονται λυμένα (330) και άλυτα (426) προβλήματα.

Συνοπτικά Περιεχόμενα:

1. Διανυσματική ανάλυση

2. Δυνάμεις Coulomb και ένταση ηλεκτρικού πεδίου

3. Ηλεκτρική ροή και ο νόμος του Gauss

4. Απόκλιση και το θεώρημα της απόκλισης

5. Το ηλεκτροστατικό πεδίο: έργο, ενέργεια και δυναμικό

6. Ρεύμα, πυκνότητα ρεύματος και αγωγοί

7. Χωρητικότητα και διηλεκτρικά υλικά

8. Εξίσωση του Laplace

9. Ο νόμος του Ampere και το μαγνητικό πεδίο

10. Δυνάμεις και ροπές σε μαγνητικά πεδία

11. Επαγωγή και μαγνητικά κυκλώματα

12. Ρεύμα μετατόπισης και επαγόμενη ΗΕΔ

13. Εξισώσεις του Maxwell και συνοριακές συνθήκες

14. Ηλεκτρομαγνητικά κύματα

15. Γραμμές μεταφοράς

16. Κυματαγωγοί

17. Κεραίες

Παράρτημα

Αγγλική ορολογία

Ευρετήριο