ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

Original price was: 23.32 €.Current price is: 18.66 €.

ISBN 9789608224032
Dimensions 17 × 24 cm
Cover

ΜΑΛΑΚΟ

Writer

Publisher

Pages

400

Date Published

01-01-1998

Ships within 2-5 business days. Subject to publisher availability.

-20%

ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ
Publisher:ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ

Description

Πρόλογος

Το ηλεκτρικό σύστημα του αυτοκινήτου παρουσιάζει τεράστιο ενδια- φέρον για τον αναγνώστη που θέλει να ασχοληθεί με το αυτοκίνητο. Στα- τιστικά το 70% των βλαβών οφείλονται σ’αυτό, κάτι που πολύ καλά γνω- ρίζουν οι κάτοχοι αυτοκινήτου.
Το θέμα με το οποίο καταπιάνεται αυτό το βιβλίο είναι απλό για το φίλο αναγνώστη που θέλει να γνωρίζει τα βασικά και αρκετά πολύπλοκο όταν οι ανησυχίες του τον στρέψουν στην αναζήτηση της λεπτομέρειας του κάθε θέματος. Η πολυπλοκότητα δημιουργείται από τη παρουσία στο χώρο του αυτοκινήτου πολλών αξιόλογων κατασκευαστριών εταιριών που κάθε μια προσπαθεί στη διαρκή βελτίωση και εξέλιξη των προϊόντων της χρησιμο- ποιώντας πολλές φορές καινούργια και άγνωστη στους πολλούς τεχνολογία.
θα επιχειρήσουμε τη δυνατή απλοποίηση του θέματος με τη χρήση πληθώρας φωτογραφιών και διαγραμμάτων πιστεύοντας ότι έτσι το θέμα γί νεται πιό ξεκούραστο και εύκολα κατανοητό.
Τα όσα θα γνωρίσουμε αφορούν τον κάθε τύπο αυτοκινήτου. Όπου κρίνεται σκόπιμο εξειδικεύουμε μερικά θέματα αναφερόμενοι στην ιδιο- μορφία της κατασκευής γνωστών εταιρειών.
θέλω επίσης να ευχαριστήσω τον συνάδελφο Ηλεκτρολόγο κ. Σγούρα Κων/νο για τις εύστοχες παρατηρήσεις του όσον αφορά το περιεχόμενο και την παρουσίαση του βιβλίου αυτού.

Ο Συγγραφέας