Η ΕΙΚΟΣΑΕΤΗΣ ΚΡΙΣΗ 1919-1939

21.75 

ISBN 9789607803139
Dimensions 17 × 24 cm
Cover

ΜΑΛΑΚΟ

Writer

Publisher

Year of Publication

2011

Pages

329

Translation

Editing

Date Published

01-01-2011

Ships within 2-5 business days. Subject to publisher availability.

-25%

CARR EDWARD HALLET
Translation:ΣΤΡΟΙΚΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑ
Publisher:ΠΟΙΟΤΗΤΑ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

Description

Δεν υπάρχει αµφιβολία πως H Εικοσαετής Κρίση είναι το σηµαντικότερο βιβλίο διεθνών σχέσεων µετά τον Πελοποννησιακό Πόλεµο του Θουκυδίδη. Το αριστούργηµα του Edward H. Carr, το οποίο µεταφράστηκε στις περισσότερες γλώσσες του κόσµου και αποτελεί το βασικό κείµενο αναφοράς σ’ όλα τα πανεπιστήµια και τις σοβαρές µελέτες των διεθνών σχέσεων, είναι η θεµελιακή εκείνη ανάλυση πάνω στην οποία τις τελευταίες δεκαετίες οικο-δοµήθηκαν οι διεθνείς σχέσεις ως αντικείµενο επιστηµονικής µελέτης. Οι βασικές ερµηνείες του σύγχρονου διεθνούς συστήµατος και οι έννοιες που αναπτύσσονται στο βιβλίο αυτό συνεχίζουν να συνιστούν τη βάση της επιστηµονικής ανάλυσης της διεθνούς πολιτικής. Η ανάλυσή του, πυκνή, σύνθετη, φιλοσοφηµένη και έξοχα θεµελιωµένη, µεταξύ άλλων εξετάζει σε αναφορά µε το διεθνές σύστηµα θέµατα όπως το δίκαιο, την ηθική, τον πόλεµο, τα συµφέροντα, την οικονοµική ισχύ, τη στρατιωτική ισχύ, το µεγάλο ζήτηµα των αξιώσεων αλλαγών που οδηγούν σε συγκρούσεις και τη θέση των ιδεών στη διεθνή πολιτική.