ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ

16.01 

ISBN 9789607610225
Dimensions 21 × 29 cm
Cover

ΜΑΛΑΚΟ

Writer

Publisher

Year of Publication

1980

Pages

272

Translation

,

Date Published

01-12-1980

Ships within 2-5 business days. Subject to publisher availability.

-20%

ROSENBERG JEROME
Translation:ΒΑΡΒΟΓΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, ΠΕΤΑΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Publisher:ΕΣΠΙ
ΠΕΡΙΕΧΕΙ: ΘΕΩΡΙΑ, 352 ΛΥΜΕΝΑ ΚΑΙ 705 ΑΛΥΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

Description

Το βιβλίο αυτό έρχεται να καλύψει ένα κενό στην ελληνική χημική βιβλιογραφία. Ενώ υπάρχουν πολλά και καλά βιβλία χημεία τόσο στο γυμνασιακό, όσο και στο πανεπιστημιακό επίπεδο, συχνά παρατηρείται το φαινόμενο να μην έχουν εμπεδωθεί στους σπουδαστές που ασχολούνται με τη χημεία πολλές βασικές έννοιες. Το αποτέλεσμα είναι να προκύπτουν δυσκολίες στην κατανόηση πιο προχωρημένων εννοιών στους διάφορους κλάδους της χημείας κι ακόμα να μην είναι σε θέση ο σπουδαστής να αντιμετωπίσει απλά προβλήματα που σχετίζονται με την εφαρμογή των βασικών χημικώ εννοιών. Στα διάφορα κεφάλαια αυτού του βιβλίου αναπτύσσονται απλά, αλλά και με μεγάλη σαφήνεια, θεμελιώδεις έννοιες από τη γενική και την ανόργανη χημεία κατά κύριο λόγο. Περιλαμβάνονται λυμένα (352) και άλυτα (705) προβλήματα.

Συνοπτικά Περιεχόμενα:

1. Μετρήσεις

2. Ατομικές μάζες, μοριακές μάζες,: Η έννοια του Mole

3. Τύποι και υπολογισμοί συστάσεως

4. Υπολογισμοί από χημικές εξισώσεις

5. Μετρήσεις αερίων

6. Σχετικές μοριακές μάζες αερίων

7. Δομή της ύλης

8. Οξείδωση και αναγωγή

9. Ισοδύναμη μάζα

10. Έκφραση των συγκεντρώσεων των διαλυμάτων

11. Αντιδράσεις με πρότυπα διαλύματα

12. Ιδιότητες των διαλυμάτων

13. Ενέργεια

14. Χημική ισορροπία

15. Ιονική ισορροπία

16. Γινόμενο διαλυτότητας και καθίζηση

17. Ηλεκτροχημεία

18. Φωτοχημεία και πυρηνική χημεία

19. Άλλες μονάδες μετρήσεως

Παραρτήμα Α. Εκθέτες

Παράρτημα Β. Σημαντικά Ψηφία

Παράρτημα Γ. Λογάριθμοι

Λογάριθμοι και αντιλογάριθμοι με τέσσερα σημαντικά ψηφία

Πίνακας ατομικών μαζών

Αγγλική ορολογία

Ευρετήριο