ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

26.24 

ISBN 9789602546994
Dimensions 21 × 27 cm
Cover

ΜΑΛΑΚΟ

Writer

Publisher

Year of Publication

2013

Pages

544

Date Published

01-01-2013

Ships within 2-5 business days. Subject to publisher availability.

-25%

ΔΕΡΒΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Publisher:ΕΜΠ (ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΕΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ)
ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ
SKU: 008237 Category:

Description

Το βιβλίο αυτό παρέχει τις απαραίτητες εισαγωγικές, θεωρητικές και πρακτικές, γνώσεις για τα φωτοβολταϊκά συστήματα και τη φωτοβολταϊκή τεχνολογία. Απευθύνεται στους μηχανικούς των διαφόρων ειδικοτήτων που εμπλέκονται στο σχεδιασμό της πολιτικής των ΑΠΕ, στους μηχανικούς που απασχολούνται επαγγελματικά στον τομέα αυτό και θέλουν να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους, σε εγκαταστάτες, χρήστες, καθώς και σε όσους προτίθενται να επενδύσουν στην παραγωγή ήπιων μορφών ενέργειας και επιθυμούν να γνωρίσουν εις βάθος τα απαιτούμενα θέματα φυσικής, υλικών, τεχνολογίας, και λειτουργίας των φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων. Τέλος, απευθύνεται σε φοιτητές Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς και άλλων ειδικοτήτων που ενδιαφέρονται για τον τομέα της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας.

Το περιεχόμενο του βιβλίου πραγματεύεται τις ακόλουθες ενότητες:

• Υλικά φωτοβολταϊκών εφαρμογών: Εξετάζονται στοιχεία της θεωρίας των ημιαγωγών και μελετώνται οι κλασικές διατάξεις στερεάς κατάστασης που χρησιμοποιούνται για τη φωτοβολταϊκή μετατροπή. Μελετώνται οι τύποι και τα υλικά κατασκευής των φωτοβολταϊκών στοιχείων, όπως και τα χαρακτηριστικά λειτουργίας και χαρακτηρισμού των φωτοβολταϊκών πλαισίων. Διερευνώνται οι παράγοντες απώλειας ισχύος, η λειτουργική ασφάλεια, καθώς και η φθορά λόγω γήρανσης των συστημάτων σε επίπεδο συστοιχίας ή/και ΦΒ πεδίου.

• Ηλιακή ακτινοβολία και προσανατολισμός: Διερευνώνται θέματα ηλιακής γεωμετρίας, προκειμένου να επιτυγχάνεται η βέλτιστη χωροθέτηση των ΦΒ πλαισίων σε μια εγκατάσταση, ώστε να μπορούν να αντιμετωπιστούν τα πιθανά προβλήματα σκίασης. Εξετάζονται τα όργανα μέτρησης της ηλιακής ακτινοβολίας, ενώ συγχρόνως ο αναγνώστης εισάγεται στα μοντέλα πρόβλεψης του ηλιακού δυναμικού, και των συνιστωσών της ακτινοβολίας που προσπίπτει σε κεκλιμένο συλλέκτη (σε ωριαία, ημερήσια ή/και μηνιαία βάση) με σκοπό την εκτίμηση της αναμενόμενης παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.

• Φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις: Αναλύονται τόσο τα διασυνδεδεμένα συστήματα (με ή χωρίς διατάξεις αποθήκευσης), όσο και τα αυτόνομα φωτοβολταϊκά συστήματα. Μελετώνται οι ηλεκτρονικές διατάξεις των συστημάτων αυτών, όπως οι αναστροφείς, οι ρυθμιστές τάσεως φόρτισης των συσσωρευτών, τα συστήματα βελτιστοποίησης παραγωγής ισχύος, οι βασικοί τύποι χρησιμοποιούμενων συσσωρευτών, τα συστήματα ασφαλείας, και οι συνδεσμολογίες μεταξύ των διαφόρων υποσυστημάτων. Τέλος, παρουσιάζονται υπό μορφήν λυμένων ασκήσεων αντιπροσωπευτικά παραδείγματα των πρακτικών εφαρμογών, που εισάγουν τον αναγνώστη στη μεθοδολογία υπολογισμού των φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων και στην επιλογή των ενδεδειγμένων διατάξεων.