ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ

18.55 

ISBN 9605160226
Dimensions 17 × 24 cm
Cover

ΜΑΛΑΚΟ

Writer

Publisher

Year of Publication

2003

Pages

298

Date Published

01-10-2003

Ships within 2-5 business days. Subject to publisher availability.

-30%

ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ ΖΩΗ
Publisher:ΑΝΙΚΟΥΛΑ
ΤΟ MANAGEMENT ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

Description

Η εμπειρία έχει δείξει ότι η επιχειρηματική καινοτομία είναι η πηγή του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος των επιχειρήσεων και, γενικά, των οργανισμών. Έχει ακόμα εμπειρικά διαπιστωθεί ότι η ικανότητα ενός οργανισμού να καινοτομεί αποκτάται διαμέσου μιας μακρόχρονης και συστηματικής διαδικασίας μάθησης. Αυτό σημαίνει ότι η επιχειρηματική καινοτομία είναι το αποτέλεσμα ενός συνόλου επαναλαμβανόμενων συμπεριφορών που μαθαίνονται και οι οποίες με την πάροδο του χρόνου μετατρέπονται σε κουλτούρα της συγκεκριμένης επιχείρησης και του συγκεκριμένου οργανισμού. Για να εγκαθιδρυθεί όμως η επιχειρηματική καινοτομία ως επιχειρησιακή και οργανωσιακή κουλτούρα απαιτείται η συνειδητή και συστηματική οργάνωση της, ο συντονισμός και η διοίκησή της, όπως επίσης ο καθορισμός των κατευθυντήριων γραμμών και στρατηγικών του οργανισμού, καθώς και η άσκηση ελέγχου, δηλαδή, απαιτείται το κατάλληλο management της επιχειρηματικής καινοτομίας.
Το βιβλίο αυτό αποτελεί προσπάθεια να καλυφθεί το κενό που υπάρχει στην ελληνική βιβλιογραφία όσον αφορά το θέμα του management της επιχειρηματικής καινοτομίας. Ο πυρήνας της προσέγγισης που ακολουθείται είναι ο εξής: το τρίπτυχο “Επιχειρηματικότητα – Καινοτομία – Μάνατζμεντ” αποτελείται από τρεις έννοιες διαφορετικές και ταυτόχρονα τόσο στενά συνδεδεμένες ώστε ουσιαστικά να χάνουν την σπουδαιότητά τους αν θεωρηθούν χωριστά η μία από την άλλη. Ιδιαίτερα σήμερα, στην εποχή της δικτυακής ευφυΐας και της ψηφιακής οικονομίας που χαρακτηρίζεται από ταχύτατες αλλαγές, η λειτουργική διασύνδεση της επιχειρηματικότητας με την καινοτομία και το μάνατζμεντ αποτελεί την καρδιά της επιτυχίας οιουδήποτε οργανισμού, είτε αυτός είναι δημόσιος, είτε ιδιωτικός κερδοσκοπικός, είτε είναι κοινωφελές ίδρυμα, είτε είναι μια οιαδήποτε μη-κερδοσκοπική εταιρεία. […]