ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ – Α’ ΤΟΜΟΣ

15.98 

ISBN 9602546115
Dimensions 21 × 21 cm
Cover

ΜΑΛΑΚΟ

Writer

Publisher

Year of Publication

2002

Pages

186

Editing

Date Published

01-01-2002

Ships within 2-5 business days. Subject to publisher availability.

-25%

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ
Publisher:ΕΜΠ (ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΕΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ)
SKU: 006150 Category:

Description

Η έκδοση αυτή προορίζεται για διδακτικό σύγγραμμα για τους πρωτοετείς σπουδαστές/στριες της Aρχιτεκτονικής του Ε.Μ.Π. Περιλαμβάνει σύντομα άρθρα όλων των διδασκόντων του μαθήματος «Εισαγωγή στην αρχιτεκτονική σύνθεση Ι» του ακαδημαϊκού έτους 2000-2001, όπως επίσης και δύο κείμενα διδασκόντων του ακαδημαϊκού έτους 1997-98, που συνέβαλαν στη σημερινή μορφή του μαθήματος. Μεγάλο μέρος της έκδοσης καλύπτεται από εργασίες σπουδαστών οι οποίες αποτελούν ένα επιλεγμένο δείγμα του συνόλου των εργασιών που εκπονήθηκαν κατά τη διάρκεια του 1ου εξαμήνου τουακαδημαϊκού έτους 2000-2001. Oι εργασίες αυτές, παρ’ όλες τις διαφορές τους, που αντικατοπτρίζουν την ποικιλία προσανατολισμών τόσο μεταξύ των διδασκόντων όσο και μεταξύ των σπουδαστών/στριών, συγκροτούν ένα ενιαίο πλαίσιο προσέγγισης του μαθήματος. O χαρακτήρας
της έκδοσης είναι διττός. Ισορροπεί ανάμεσα σε ένα είδος «παραθετικού» εγχειριδίου και μια συλλογή κειμένων κριτικού χαρακτήρα.