ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

14.84 

ISBN 9605160250
Dimensions 17 × 24 cm
Cover

ΜΑΛΑΚΟ

Writer

Publisher

Year of Publication

2003

Pages

196

Date Published

01-05-2005

Ships within 2-5 business days. Subject to publisher availability.

-30%

ΑΠΕΡΓΗΣ ΝΙΚΟΣ
Publisher:ΑΝΙΚΟΥΛΑ

Description

Η θεωρία των Ορθολογικών Προσδοκιών (ΟΠ), μέσα στο γενικότερο πλαίισο ανάλυσης της Νεοκλασσικής σκέψης, θεωρείται η κύρια αναφορά της μακροοικονομιής συμβολής στην οικονομική επιστήμη στις δεκαετίς του ’70 και του ’80. Η μακροοκονομική θεωρία, σχεδόν από την ανάπτυξή της, έχει ενδιαφερθέι για το ρόλο που παίζουν οι προσδοκίες στις οικονομι΄κές διακυμάνσεις ενός οικονομικού συστήματος. Αρκεί να αναφέρουμε τον ρόλο των πληθωριστικών προσδοκιών στη διαδικασία διαπραγμάτευσης των εργατικών συλλογικών συμβάσεων., για να κατανοήσουμε την ανάγκη ύπαρξης της κατάλληλης θεωρίας που να εξηγεί την συμπεριφορά των προσδοκιών μέσα σε ένα οικονομικό υπόδειγμα ή σύστημα. Τα οικονομικά άτομα στη προσπάθειά τους να προβλέψουν τη μελλοντική πορεία σημαντικών οικκονομικών μεγεθών, τα οποία με τη σειρά τους πρόκειται να επηρεάσουν την συμπεριφορά των εν λόγω ατόμων μέσα στο οικονομικό σύστημα στηρίζουν τις προβλέψεις τους σε αμιγώς υποκειμενικά κριτήρια, τα οποία είναι εξαιρετικά δύσκολο να μαθηματικοποιηθούν.
Πρώτος ο Κέυνς είχε αναγνωρίσει την σημασία του ρόλου των προσδοκιών στην προσπάθειά του να εξηγήσει τη σχέση ιδιωτικών επενδύσεων και οικονομικών διακυμάνσεων. Είναι γνωστή η θεωρία του για τα «ζωώδη ένστικτα» των υποψήφιων επενδυτών και για την εν γένει ψυχολογία των μαζών. Αντίθετα, οι υποστηρικτές των (ΟΠ) ξεφεύγουν από τα όρια της ψυχολογίας και υποστηρίζουν την διαμόρφωση των προσδοκιών μέσω ενός οικονομικού υποδείγματος. Σκοπός των σημειώσεων αυτών είναι να ρίξουν άπλετο φως στη σύγχυση και στη διαμάχη με τη θεωρία των (ΟΠ).(…)
(Από την εισαγωγή του βιβλίου)