ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ – Δ.Π.Χ.Α. – Ε.Λ.Π. ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

Original price was: 24.50 €.Current price is: 20.83 €.

ISBN 9789609781183
Dimensions 17 × 24 cm
Cover

ΜΑΛΑΚΟ

Writer

, ,

Publisher

Year of Publication

2016

Pages

432

Date Published

01-10-2016

Ships within 2-5 business days. Subject to publisher availability.

-15%

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ Δ. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Δ. ΙΩΑΝΝΗΣ, ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Ι. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Publisher:ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ
5η ΕΚΔΟΣΗ 2017
SKU: 003119 Category:

Description

• Νομικό πλαίσιο για τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα
• Νομικό πλαίσιο για τη Συλλειτουργία των Δ.Λ.Π. – Ε.Λ.Π.
• Αναβαλλόμενοι Φόροι ως Απαιτήσεις και Υποχρεώσεις
• Εύλογη και Ανακτήσιμη Αξία – Απομείωση Παγίων
• Οικονομικές Καταστάσεις που δημοσιεύονται με τα Ε.Λ.Π.
• Ανάλυση των Δ.Λ.Π. – Δ.Π.Χ.Α. με παραδείγματα στην πράξη
• Φορολογικές και λογιστικές υποχρεώσεις με τα Δ.Λ.Π.