ΔΙΑΛΟΓΟΙ ΕΛΛΗΝΟ-ΤΟΥΡΚΙΚΟΙ, ΤΟΥΡΚΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ – YUNAN-TÜRK, TÜRK-YUNAN DİYALOGLARI

6.78 

ISBN 9789603960515
Dimensions 11 × 17 cm
Cover

ΣΚΛΗΡΟ

Publisher

Year of Publication

2003

Pages

256

Date Published

01-10-2003

Ships within 2-5 business days. Subject to publisher availability.

-20%

Publisher:ΚΑΛΟΚΑΘΗ

Description

Οι διάλογοι αυτοί έγιναν για να καλύψουν μια σοβαρή ανάγκη της ζήτησης από Έλληνες και Τούρκους, της Ελληνικής και Τουρκικής γλώσσας αντίστοιχα.
Οι λέξεις παρατάσσονται με αλφαβητική σειρά και μέσα σε αγκύλη δίνεται η προφορά τους. Είναι γραμμένοι στη δημοτική, με μονοτονικό σύστημα. Οι φράσεις ομαδοποιούνται ανάλογα με το κυρίως θέμα.
Όσες λέξεις είναι σε παρένθεση, μπορούν να παραλειφθούν.