ΑΝΑΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

23.76 

ISBN 9789608050228
Dimensions 21 × 29 cm
Cover

ΣΚΛΗΡΟ

Writer

Publisher

Year of Publication

2002

Pages

352

Date Published

01-01-2002

Ships within 2-5 business days. Subject to publisher availability.

-20%

HSU HWEI
Publisher:ΤΖΙΟΛΑ
SKU: 012858 Category: Tag:

Description

Περιέχει: Σήματα και Συστήματα, Διαμόρφωση Πλάτους ΑΜ, Διαμόρφωση Γωνίας, Ψηφιακή Μετάδοση Αναλογικών Σημάτων, Πιθανότητες κα Τυχαίες Μεταβλητές, Τυχαία Σήματα και θόρυβος, Απόδοση Συστημάτων Επικοινωνίας, Κωδικοποίηση, Μετασχηματισμός Fourier, Συναρτήσεις Bessel, Συμπληρωματική Συνάρτηση Σφάλματος, κ.α.