ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΕΝΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ

7.30 

ISBN 9602863110
Διαστάσεις 14 × 21 cm
Εξώφυλλο

ΜΑΛΑΚΟ

Συγγραφέας

Εκδόσεις

Έτος έκδοσης

2000

Σελίδες

191

Μετάφραση

Επιμέλεια

HM. Κυκλοφορίας

01-01-2000

Αποστολή εντός 2-5 εργάσιμων ημερών. Κατόπιν διαθεσιμότητας στον εκδότη.

-20%

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ
Μετάφραση:ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΙΣΜΗΝΗ
Εκδόσεις:ΕΛΛΗΝ
Κωδικός προϊόντος: 006486 Κατηγορία:

Περιγραφή

Το βιβλίο αυτό εξετάζει την ψυχιατρική αποκατάσταση από μια πρακτική άποψη. Βασίζεται σε κλινική εμπειρία, που σκια- γραφείται με παραδείγματα από την καθημερινή πρακτική και βασίζεται στη σημαντικότερη ερευνητική βιβλιογραφία αυτού του χώρου. Θα βοηθήσει εξαιρετικά τους φυσίατρους και τους εκπαιδευόμενους όλων των ειδικοτήτων συμπεριλαμβανομένων των ψυχιάτρων, ψυχολόγων, νοσηλευτριών, κοινωνικών λει- τουργών, διευθυντών υγιειονομικών υπηρεσιών, και θα αποτε- λέσει πολύτιμη πηγή γνώσεων για τους φοιτητές.
Εξετάζονται όλες οι πλευρές της ψυχιατρικής αποκατάστα- σης συμπεριλαμβανομένων των θεραπευτικών αρχών και θεω- ριών, των ανθρώπων που ασχολούνται με την αποκατάσταση, εκτίμηση και παρέμβαση, της φύσης του καλυμμένου περιβάλ- λοντος που χρησιμοποιείται στην αποκατάσταση, των αρχών επανένταξης και την οργάνωση των υπηρεσιών. Η ψυχιατρική αποκατάσταση συζητείται στα πλαίσια του παρόντος και σύνθε- του ζητήματος της μετακίνησης από τη νοσοκοκομειακή φροντί- δα στην κοινωνική. Σχεδιασμός για ειδικούς ασθενείς και υπη- ρεσίες σχεδιασμού. Σε ένα κόσμο αυξημένης ευθύνης αντιμετω- πίζεται το δύσκολο θέμα των προβλέψεων των αποτελεσμάτων.
Καθώς ο πρώτος συγγραφέας είναι ψυχίατρος και ο δεύτε- ρος κλινικός ψυχολόγος, το βιβλίο παρέχει έναν “από κοινού” απολογισμό της ψυχιατρικής αποκατάστασης και σκιαγραφεί τις βασικές γνώσεις των δύο αυτών επιστημών. Οι συγραφείς αναγνωρίζουν το χρέος τους στην έρευνα που βασίζεται στην εργασία του Netherne Rehabilitation Service. Είναι ευγνώμονες προς την Sue Cook που έκανε την δακτυλογράφηση και ο Dr Conning ευγνωμονεί το Dr Len Rowland για το σχολιασμό της εργασίας.