ΠΗΓΕΣ, ΔΙΑΣΠΟΡΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ(ΜΑΛΑΚΟ ΕΞΩΦΥΛΛΟ)

27.83 

ISBN 9602546603
Διαστάσεις 20 × 27 cm
Εξώφυλλο

ΜΑΛΑΚΟ

Συγγραφέας

Εκδόσεις

Έτος έκδοσης

2006

Σελίδες

470

HM. Κυκλοφορίας

01-01-2006

Αποστολή εντός 2-5 εργάσιμων ημερών. Κατόπιν διαθεσιμότητας στον εκδότη.

-25%

ΜΠΕΡΓΕΛΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Εκδόσεις:ΕΜΠ (ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΕΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ)
Κωδικός προϊόντος: 006160 Κατηγορία:

Περιγραφή

Tα σύγχρονα περιβαλλοντικά προβλήματα τοπικής, μεσαίας και πλανητικής κλίμακας έχουν λύσεις οι οποίες απαιτούν ευαισθητοποίηση πολιτών, ενεργοποίηση πολιτικών και εφαρμογή τεχνολογίας. Η εφαρμογή πολιτικών αποφάσεων ή ο έλεγχος της οικονομικής βιωσιμότητας των τεχνολογιών στις οποίες οδηγούν οι πολιτικές αποφάσεις απαιτεί ακριβή υπολογιστικά εργαλεία καταγραφής και υπολογισμού των πηγών ρύπανσης, πρόβλεψης της διασποράς των ρυπαντών στο περιβάλλον καθώς και επιλογής της βέλτιστης διαθέσιμης αντιρρυπαντικής τεχνολογίας. Ο έλεγχος εκπομπών στο περιβάλλον μπορεί να γίνει είτε στην πηγή με την εφαρμογή των τεχνολογιών αντιρρύπανσης είτε με κατάλληλο σχεδιασμό των συνθηκών εκπομπής στην ατμόσφαιρα. Το βιβλίο αναφέρεται σε θέματα ατμοσφαιρικής ρύπανσης και χωρίζεται σε τρία μέρη. Στο πρώτο μέρος παρουσιάζονται τα σύγχρονα περιβαλλοντικά προβλήματα για την ευαισθητοποίηση των πολιτών, το νομοθετικό πλαίσιο και μέθοδοι εκτίμησης της έντασης των πηγών ρύπανσης. Στο δεύτερο μέρος παρουσιάζονται εργαλεία πρόβλεψης της διασποράς στην ατμόσφαιρα και της συγκέντρωσης των ρυπαντών στο έδαφος. Τα εργαλεία που παρουσιάζονται έχουν διαφορετικό βαθμό πολυπλοκότητας, από τα απλά εργαλεία υπολογισμού που βασίζονται στο πρότυπο διασποράς Gauss μέχρι την αριθμητική επίλυση των ίδιων των εξισώσεων Navier-Stokes. Στο τρίτο μέρος παρουσιάζονται οι τεχνολογίες αντιρρύπανσης, όπως αποθείωση καυσαερίων ή διαχωρισμός και συλλογή σωματιδιακών ρυπαντών από απαέρια. Στο CD που συνοδεύει το παρόν περιέχεται ένα ολοκληρωμένο παράδειγμα υπολογισμού διασποράς ρυπαντών (γραμμένο σε Mathcad) καθώς και ένα πρόγραμμα γραμμένο σε Visual Basic υπολογισμού των συγκεντρώσεων ρυπαντών στο έδαφος, ρυπαντών που προέρχονται από καπνοδόχους, δρόμους ή επιφανειακές δραστηριότητες (π.χ. βιομηχανικές περιοχές). Το βιβλίο απευθύνεται σε σπουδαστές των Τεχνικών Πανεπιστημίων της χώρας αλλά και σε επαγγελματίες μηχανικούς που ασχολούνται με θέματα προστασίας του ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος.