ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

22.26 

ISBN 9605160218
Διαστάσεις 17 × 24 cm
Εξώφυλλο

ΜΑΛΑΚΟ

Συγγραφέας

Εκδόσεις

Έτος έκδοσης

2003

Σελίδες

406

HM. Κυκλοφορίας

01-04-2003

Αποστολή εντός 2-5 εργάσιμων ημερών. Κατόπιν διαθεσιμότητας στον εκδότη.

-30%

ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
Εκδόσεις:ΑΝΙΚΟΥΛΑ
ΠΕΡΙΕΧΕΙ CASE STUDIES

Περιγραφή

Στη διάρκεια της δεκαετίας του 1990 η σημασία των οικονομικών, πολιτικών και κοινωνικών εξελίξεων στο διεθνές περιβάλλον για όλες τις επιχειρήσεις, μικρές ή μεγάλες, αυξανόταν συνεχώς. Η ενίσχυση δε της σπουδαιότητας της διεθνούς διάστασης της επιχειρηματικής δραστηριοποίησης συνεχίζεται με ακόμα πιο γρήγορους ρυθμούς και στις αρχές της δεκαετίας του 2000. Σε όλες τις αναπτυγμένες χώρες του κόσμου, αλλά και σε ένα ιδιαίτερα μεγάλο αριθμό αναπτυσσόμενων χωρών, έχει πλέον επικρατήσει η ισχυρή τάση για τη διευκόλυνση, από τις κυβερνήσεις τους, της διασυνοριακής διακίνησης των προϊόντων, των υπηρεσιών, των κεφαλαίων αλλά και της τεχνολογίας.
Το αποτέλεσμα των εξελίξεων αυτών είναι ότι οι περιορισμοί και τα εμπόδια τα οποία υπήρχαν για τις πάσης φύσεως οικονομικές συναλλαγές μεταξύ των οικονομικών μονάδων των χωρών αυτών, έχουν μειωθεί σε σημαντικό βαθμό και συνεχίζουν να μειώνονται διαρκώς, διευκολύνοντας με τον τρόπο αυτό τη διεξαγωγή τους σε πολύ μεγάλο βαθμό. Το τελευταίο, όμως, οδήγησε σε κατακόρυφη αύξηση του όγκου των διεθνών συναλλαγών σε προϊόντα, υπηρεσίες και κεφάλαια. Κάτω από τις συνθήκες αυτές, οι επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως μεγέθους και αντικειμένου ενασχόλησης, συνειδητοποιούν ότι ο χώρος στον οποίο δραστηριοποιούνται και ανταγωνίζονται με άλλες επιχειρήσεις, δεν αποτελεί απλώς ένα τμήμα του εθνικού ή εγχώριου οικονομικού περιβάλλοντος, αλλά ανήκει πλέον σε ένα νέο και διαρκούς εξελισσόμενο περιβάλλον, το Διεθνές Οικονομικό Περιβάλλον.
Μία από τις πλέον σημαντικές συνέπειες της επικράτησης παγκοσμίως των τάσεων για σταδιακή αλλά ταχεία απελευθέρωση των ροών προϊόντων, υπηρεσιών, κεφαλαίων και τεχνολογίας από και προς τρίτες χώρες, είναι η αποδυνάμωση του εθνικού χαρακτήρα των αγορών και η δημιουργία των παγκόσμιων αγορών (global markets). Έτσι, νέοι όροι όπως “παγκοσμιοποίηση” και “διεθνοποίηση”, το νόημα των οποίων θα παρουσιασθεί αναλυτικότερα στο πρώτο κεφάλαιο αυτού του συγγράμματος, έχουν καθιερωθεί στο καθημερινό λεξιλόγιο απλών πολιτών, διοικητικών στελεχών, οικονομολόγων αλλά και πολιτικών, και αποτελούν το αντικείμενο μακροσκελών συζητήσεων, διαλέξεων και συνεδρίων. Και καθώς το διεθνές οικονομικό περιβάλλον διαμορφώνεται, οι επιχειρήσεις αλλά και οι εθνικές κυβερνήσεις ανακαλύπτουν ότι, στο νέο αυτό περιβάλλον, οι επιδόσεις τους στον οικονομικό τομέα (μερίδιο αγοράς και κέρδη για τις πρώτες και μακροοικονομικά μεγέθη για τις δεύτερες) επηρεάζονται όλο και περισσότερο, όχι μόνο από τις εξελίξεις και τις συνθήκες στο εσωτερικό της χώρας τους, αλλά και από οικονομικά ή μη γεγονότα τα οποία συμβαίνουν σε χώρες που βρίσκονται ακόμα και χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά από τη δική τους. Έτσι, τα νέα αυτά δεδομένα καθιστούν φανερό πως η κατανόηση του πλαισίου λειτουργίας του διεθνούς οικονομικού και επιχειρηματικού περιβάλλοντος από τα στελέχη των επιχειρήσεων και των οργανισμών, δημόσιων ή μη, έχει πλέον καταστεί απολύτως αναγκαία και επιτακτική για την αποτελεσματική λειτουργία τους, καθώς και για την επίτευξη των στόχων τους.
Ο σκοπός αυτού του συγγράμματος είναι η εξοικείωση του αναγνώστη με τις θεμελιώδεις έννοιες που αφορούν την παρούσα διάρθρωση, τις τάσεις, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τη λειτουργία του Διεθνούς Οικονομικού Περιβάλλοντος, όπως όλα αυτά έχουν διαμορφωθεί στη δύση του 20ου και στην ανατολή του 21 αιώνα. [. . .]