Καταλογος Εκδοσεων

Κατάλογος Εκδόσεων

Μαθηματικά Ι και ΙΙ Τόμος Α, Εκδόσεις Ανικούλα
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι & ΙΙ ΤΟΜΟΣ Α
Μαθηματικά Ι & ΙΙ, Τόμος Β'
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι & ΙΙ ΤΟΜΟΣ Β
Εισαγωγή στο Εμπορικό Δίκαιο, Εκδόσεις Ανικούλα
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
Αριθμητικές Μέθοδοι για Προβλήματα Μηχανικής, Εκδόσεις Ανικούλα
ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΓΙΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ
Κατάχηση και Χειραγώγηση της Χρηματιστηριακής Αγοράς, Εκδόσεις Ανικούλα
ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΧΕΙΡΑΓΩΓΗΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
Δίκαιο Εμπορικών Εταιριών, Εκδόσεις Ανικούλα
ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ
Public Speaking
PUBLIC SPEAKING FOR UNIVERSITY STUDENTS
Ψηφιακή Οικονομική, Ανικούλα Εκδόσεις
ΨΗΦΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
Μαθηματικά Οικονομικής Ανάλυσης, Επίτομο, Εκδόσεις Ανικούλα
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΕΠΙΤΟΜΟ
ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ
Οικονομετρία και εφαρμογές Eviews, Εκδόσεις Ανικούλα
ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΚΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕ ΤΟ ΕVIEWS
Χρήμα και Τραπεζική, Εκδόσεις Ανικούλα
ΧΡΗΜΑ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ
Επιχειρηματική Πίστη, Εκδόσεις Ανικούλα
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΗ
Μαρκετινγκ Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών, Εκδόσεις Ανικούλα
ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Δανειοδότηση Καταναλωτών,Ανικούλα Εκδόσεις,
ΔΑΝΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ
Βασικά Κεφάλαια Αριθμητικής Ανάλυσης, Ανικούλα Εκδόσεις
ΒΑΣΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ
Ανάλυση Χρηματοοικονομικών αποφάσεων με πολλαπλά κριτήρια, Εκδόσεις Ανικούλα
ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΜΕ ΠΟΛΛΑΠΛΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ
Χαρακτηριστικά και Παραμετροποίηση της Τραπεζικής Επιχείρησης, Εκδόσεις Ανικούλα
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Διαπολιτισμικότητα και Λογοτεχνία, Εκδόσεις Ανικούλα
ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ & ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων, Εκδόσεις Ανικούλα
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Χάος, Ανάλυση και πρόβλεψη χρονοσειρών, Εκδόσεις Ανικούλα
ΧΑΟΣ - ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΧΡΟΝΟΣΕΙΡΩΝ
Διεθνείς Κεφαλαιαγορές Θεωρία και Ανάλυση, Εκδόσεις Ανικούλα
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΕΣ ΤΟΜΟΣ Ι - ΘΕΩΡΙΑ & ΑΝΑΛΥΣΗ
Ανάλυση και Σχεδιασμός Πληροφοριακών Συστημάτων, Εκδόσεις Ανικούλα
ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Προγραμματίζοντας στη Λογική (PROgramming in LOGic) - Νοτόπουλος
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΝΤΑΣ ΣΤΗ ΛΟΓΙΚΗ - ProLog
Γενικές Αρχές της Επιστήμης των Υπολογιστών, Εκδόσεις Ανικούλα
ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
Η Ευρωπαική Εταιρία - Societas Europaea, Εκδόσεις Ανικούλα
Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ - SOCIETAS EUROPAEA
Ιδιωτικό Ασφαλιστικό Δίκαιο, Εκδόσεις Ανικούλα
ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων, Εκδόσεις Ανικούλα
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ - ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΑ ΘΕΜΕΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ
Μαθηματικές Μέθοδοι Επεξεργασίας Σημάτων και Συστημάτων
Μαθηματικές Μέθοδοι Επεξεργασίας Σημάτων & Συστημάτων
Λογισμός Συναρτήσεων Πολλών Μεταβλητών και Διαφορικές Εξισώσεις
Λογισμός Συναρτήσεων Πολλών Μεταβλητών & Διαφορικές Εξισώσεις
Διεθνείς Επιχειρηματικές Δραστηριότητες, Εκδόσεις Ανικούλα
Διεθνείς Επιχειρηματικές Δραστηριότητες
Ειδικά Θέματα Μακροοικονομικής Ανάλυσης, Εκδόσεις Ανικούλα
Ειδικά Θέματα Μακροοικονομικής Ανάλυσης
Επιχειρηματικότητα και Καινοτομίες, Εκδόσεις Ανικούλα
Επιχειρηματικότητα & Καινοτομίες - Το Management της Επιχειρηματικής Καινοτομίας
Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά Συστήματα Διαχείρησης Επιχειρηματικών Πόρων, Εκδόσεις Ανικούλα
Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά Συστήματα Διαχείρησης Επιχειρηματικών Πόρων
Εξερευνώντας το EXCEL 2003, Εκδόσεις Ανικούλα
Εξερευνώντας το Excel 2003
Ιδιωτική Οικονομική, Εκδόσεις Ανικούλα
Ιδιωτική Οικονομική
Business English for Academic Purposes, Εκδόσεις Ανικούλα
Business English for Academic Purposes
Στοιχεία Στατιστικής,Εκδόσεις Ανικούλα
Στοιχεία Στατιστικής
Oral Presentations Theory and Practice, Εκδόσεις Ανικούλα
oral Presentations - Theory and Practice
Διοικητική της Αναπτύξεως Πληροφοριακών Συστημάτων, Εκδόσεις Ανικούλα
Διοικητική της Αναπτύξεως Πληροφοριακών Συστημάτων
Εφαρμοσμένα Μαθηματικά, Εκδόσεις Ανικούλα
Εφαρμοσμένα Μαθηματικά
Λογισμός Πολλών Μεταβλητών, Εκδόσεις Ανικούλα
Λογισμός Πολλών Μεταβλητών
Χρήμα και Τράπεζες, Εκδόσεις Ανικούλα
Χρήμα και Τράπεζες
Χρηματοοικονομική Διοίκηση, Εκδόσεις Ανικούλα
Χρηματοοικονομική Διοίκηση
Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου, Εκδόσεις Ανικούλα
Αγορές Χρήματος & Κεφάλαιου
Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας, Εκδόσεις Ανικούλα
Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας
Ψηφιακή Τηλεόραση - Πήτας
Ψηφιακή Τηλεόραση
Διαφορικές Εξισώσεις, Εκδόσεις Ανικούλα
Διαφορικές Εξισώσεις
Ανώτερα Μαθηματικά ΙΙ, Εκδόσεις Ανικούλα
Ανώτερα Μαθηματικά ΙΙ
Γραμμική Άλγεβρα, Εκδόσεις Ανικούλα
Γραμμική Άλγεβρα
Διακριτά Μαθηματικά, Εκδόσεις Ανικούλα
Διακριτά Μαθηματικά
Διαφορικός και Ολοκληρωτικός Λογισμός, Εκδόσεις Ανικούλα
Διαφορικός & Ολοκληρωτικός Λογισμός
Φορολογική Λογιστική, Ανικούλα Εκδόσεις
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
Βιομηχανικα Δικτυα και Εξελιγμενος Προγραμματισμος P.L.C., Εκδόσεις Ανικούλα
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΓΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ P.L.C.
Λυσεις στον Προγραμματισμό και την Εγκατάσταση P.L.C., Εκδόσεις Ανικούλα
ΛΥΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ P.L.C.
Υπολογιστική Φυσική, Εκδόσεις Ανικούλα
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ
Υπολογιστική Φυσική ΙΙ, Εκδόσεις Ανικούλα
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΙΙ
Μαθηματικά Οικονομικής Ανάλυσης Α' Τόμος - Εκδόσεις Ανικούλα
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Α΄ΤΟΜΟΣ
Μαθηματικά Οικονομικής Ανάλυσης Β' Τόμος, Εκδόσεις Ανικούλα
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Β΄ΤΟΜΟΣ
Μεθοδολογία Έρευνας και Στατιστική Ανάλυση με τη Χρήση Υπολογιστή - Εκδόσεις Ανικούλα
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
Προσφυγές Παγκόσμια Ευρωπαϊκή-Εθνική Νομοθεσία, Εκδόσεις Ανικούλα
ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ - ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
Η αρχή της αλληλεγγύης και της δίκαιης κατανομής ευθυνών, Εκδόσεις Ανικούλα
Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΕΥΘΥΝΩΝ